ความสำคัญของโรงพิมพ์ในปัจจุบัน สื่อสิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัลสำคัญหรือไม่

5 เหตุผลที่ทำให้สื่อสิ่งพิมพ์ยังคงสำคัญในยุคดิจิตอล พร้อมคำแนะนำในการเลือกโรงพิมพ์เพื่อธุรกิจของเรา

สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นหนึ่งในสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับธุรกิจต่าง ๆ ในยุคนี้ แม้ว่าจะเป็นยุคดิจิทัลแล้วก็ตาม เพราะสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือการตลาดที่จะช่วยในการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างง่ายและทั่วถึง มีความเป็นเอกลักษณ์ สร้างความประทับใจแรกเริ่มแก่แบรนด์ได้ดี ทำให้สื่อสิ่งพิมพ์ยังคงมีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน ในวันนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ 5 เหตุผลที่ทำให้สื่อสิ่งพิมพ์และโรงพิมพ์ยังคงมีความสำคัญ พร้อมแนะนำลักษณะของโรงพิมพ์ที่ดี ซึ่งจะช่วยให้ดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้น ไปดูกันเลย!

 

 


5 เหตุผล ที่ทำให้สื่อสิ่งพิมพ์และโรงพิมพ์ยังคงมีความสำคัญ

• สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับช่องทางการตลาด
การตลาดของแบรนด์ที่ดี ควรมีการเลือกใช้ทั้งสื่อออฟไลฟ์และสื่อออนไลน์ในการทำการตลาดให้ครอบคลุม สื่อสิ่งพิมพ์ ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบออฟไลน์ ที่จะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจในสินค้าหรือบริการมากขึ้น โรงพิมพ์ที่ผลิตสื่อเหล่านี้จึงมีความสำคัญ ในการผลิตสื่อออฟไลน์ที่จะเข้าตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุม

• สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์
สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นหนึ่งในสิ่งที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า เช่น โบรชัวร์ นามบัตร หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งเราสามารถออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์นั้น ๆ เพื่อสร้างการจดจำ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ เราสามารถเลือกใช้บริการจากโรงพิมพ์ เพื่อช่วยในการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้เหมาะสมกับแบรนด์มากขึ้นได้

• สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ
ดังที่กล่าวเอาไว้ในหัวข้อที่แล้ว การออกแบบดีไซน์สื่อสิ่งพิมพ์ ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของแบรนด์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นภาษาที่เลือกใช้ โทนสี หรือการออกแบบต่าง ๆ ที่สื่อสารความเป็นแบรนด์ออกไป ซึ่งแน่นอนว่า เราควรมีการตรวจสอบให้ถูกต้องทั้งหมดก่อนเผยแพร่ เพราะงานพิมพ์นั้นเป็นรูปแบบออฟไลน์ ไม่เหมือนกับสื่อออนไลน์ที่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ทันที

• เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนที่สุด
สื่อสิ่งพิมพ์สามารถสร้างการรับรู้ สื่อสารโฆษณาในพื้นที่เพื่อเลือกลูกค้าแบบเจาะจงได้ เช่น หากต้องการโฆษณาในกลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา ก็สามารถนำสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้เช่น ป้ายแบนเนอร์โฆษณา แผ่นพับ ใบปลิว ฯ เพื่อโฆษณาสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าโดยตรงได้

• สามารถกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์ได้ง่าย
เมื่อเรามองไปที่สื่อออนไลน์ หลาย ๆ คนอาจไม่ชอบโฆษณาเพราะรู้สึกว่าถูกรบกวน ไม่เป็นส่วนตัว แต่ในทางกลับกัน สื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นการโฆษณาแบบออฟไลน์ ผู้รับสื่อนั้นอาจมีพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปจากบนออนไลน์ เช่น การตั้งป้ายโฆษณาที่พบเห็นตามทางเดินขึ้นลงรถไฟฟ้า ที่ลูกค้าไม่รู้สึกว่าถูกรบกวน แถมยังดึงดูดให้อ่านอีกด้วย ทำให้สิ่งเหล่านี้ สามารถสร้าง Engagement ให้กับลูกค้าได้ง่ายมากกว่านั่นเอง

ลักษณะของโรงพิมพ์ที่ดี ที่จะช่วยสร้างความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการ

• คุณภาพของชิ้นงานที่ผลิตจากโรงพิมพ์
สิ่งแรกที่เราควรใช้ในการพิจารณาเลือกโรงพิมพ์ นั่นก็คือผลงานของโรงพิมพ์นั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร มีคุณภาพ มีความละเอียดสูงหรือไม่ เราสามารถติดตามค้นหาจากรีวิวผู้ใช้บริการ หรือผลงานของโรงพิมพ์ที่นำมาเผยแพร่ต่าง ๆ พิจารณาถึงคุณภาพงานพิมพ์ตั้งแต่กระบวนการพิมพ์ เช่น การเลือกใช้วัสดุ หรือเทคโนโลยีการพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ และที่สำคัญ อย่าลืมเลือกจากสไตล์ของงานพิมพ์ด้วย ว่ามีความเหมาะสมกับองค์กรของเราหรือไม่ ยิ่งถ้าหากโรงพิมพ์ที่เราเลือก มีจุดเด่นด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เลือกใช้หมึกพิมพ์ที่ไม่มีกลิ่นติดกระดาษ จะช่วยให้เมื่อลูกค้าได้สัมผัสกับสื่อสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ออกมา จะไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพด้านกลิ่นสารเคมีจากหมึกหรือเครื่องพิมพ์ที่เป็นมลพิษ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า จนสามารถกระตุ้นยอดขายได้ เป็นต้น

• การให้บริการที่ดีและเอาใจใส่จากโรงพิมพ์
นอกจากผลงานที่สวยงามแล้ว การให้บริการที่ดีเองก็สำคัญเช่นกัน เพราะจะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น รวมไปถึงบริการหลังการขายที่พร้อมดูแล แก้ไข ให้คำปรึกษาด้านงานพิมพ์แก่ลูกค้าด้วย สิ่งเหล่านี้จะสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี จนทำให้อยากกลับมาใช้บริการอีกแน่นอน

• ราคามิตรภาพ ที่เข้าถึงได้
ราคา เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้บริการไม่ว่าจะในธุรกิจโรงพิมพ์ หรือธุรกิจใด ๆ ก็ตาม เพราะไม่ว่าใครก็อยากได้งานคุณภาพที่สอดคล้องกับงบประมาณที่มี ราคาไม่แะง เราควรพิจารณาคุณภาพของงานพิมพ์ให้สอดคล้องกับราคา เพื่อให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด เราอาจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมจากทางโรงพิมพ์เพื่อหาข้อเสนอดี ๆ ในการทำงานร่วมกันได้

โรงพิมพ์ roongsiriprinting ผู้เชี่ยวชาญด้านงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทแบบครบวงจร ผลิตงานมาตรฐานที่มีทั้งคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จะเห็นได้ว่า การทำธุรกิจหรือบริการต่าง ๆ ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะถูกใข้ในการสร้างภาพลักษณ์ โฆษณา เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ เพราะสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้ จะช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ยิ่งถ้าหากมีการออกแบบที่น่าสนใจ พร้อมกับการวางแผนการผลิตที่ดีจากโรงพิมพ์ จะทำให้งานพิมพ์เหล่านั้นออกมามีคุณภาพสูง เป็นตัวแทนในการสื่อสารกับลูกค้าจากแบรนด์ สร้างการจดจำ ปิดการขายได้ง่ายขึ้น ซึ่งการเลือกโรงพิมพ์ที่มีมาตรฐาน จะสามารถมอบงานพิมพ์ที่สวยงามและตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ลดเวลา ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ดี นอกจากนี้ โรงพิมพ์ที่มีคุณภาพยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จึงเป็นทั้งความสบายใจ และคุ้มค่าสำหรับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

สำหรับใครที่กำลังมองหาโรงพิมพ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ กระตุ้นการซื้อและความสนใจของลูกค้า ในราคาที่เข้าถึงได้ ติดต่อมาได้เลยที่ โรงโรงพิมพ์ รุ่งศิริ กรีนปริ้นท์

บริษัท รุ่งศิริ กรีนปริ้นท์ จำกัด โรงพิมพ์คุณภาพสูง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทแบบครบวงจร โรงพิมพ์ดิจิตอล โรงพิมพ์ออฟเซ็ท โรงพิมพ์การ์ด โรงพิมพ์ปฏิทิน โรงพิมพ์หนังสือ กระดาษรองขนม กระดาษรองอาหาร กระดาษห่อข้าว กระดาษห่ออาหาร กระดาษห่อแฮมเบอร์เกอร์ กระดาษรองอาหารพิมพ์ลาย กระดาษรองอาหารพิมพ์โลโก้ แผ่นพับ โบรชัวร์ โปสเตอร์ กล่องกระดาษ E-Catalog และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า ผลิตงานมาตรฐานที่มีทั้งคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นมาตรฐานหลักในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และมีศักยภาพสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมด้วยระบบการพิมพ์ที่ทันสมัย ลดข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิต เลือกใช้วัสดุที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งาน ทำให้สิ่งพิมพ์ที่ได้จากโรงพิมพ์ไม่มีกลิ่นสารเคมี หรือกลิ่นหมึกมาติดชิ้นงาน ออกแบบมาเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ ยังผ่านมาตรฐาน ISO 9001, Carbon Neutral และกิจกรรม ESG ต่าง ๆ ที่สนับสนุนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ทุกผลงานที่ได้ออกมามีความสวยงาม แข็งแรง และเป็นมิตรทั้งต่อสุขภาพและโลกของเรา เราพร้อมส่งมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกค้าทุกท่าน เพราะความสบายใจของลูกค้า คืองานของเรา

สนใจบริการโรงพิมพ์ ติดต่อโรงพิมพ์ รุ่งศิริ กรีนปริ้นท์
โทร : 02 578 6186
Line : @roongsiriprinting
E-mail : roongsirigreenprint@gmail.com