Diary & Notepads

กลุ่มสมุดโน็ตสมุดบันทึกและสมุดฉีก กระดาษถนอมสายตา Green Read เหมาะกับการเรียน การทำงาน เป็นของขวัญสำหรับคนพิเศษหรือทีมงาน ช่วยดูแลสุขภาพสายตา และยังสามารถระบุชื่อหรือคำพูดเฉพาะบุคคลเฉพาะเล่ม One to One ให้ผู้รับสัมผัสความเป็นตัวตนกับสิ่งพิมพ์ที่ถือครอง