Previous slide
Next slide

ขั้นตอนส่งไฟล์งานพิมพ์

  1. แนบไฟล์ของท่านที่ปุ่ม Click or drop your files here.
  2. ใส่ E-Mail ของท่านและส่งมาที่ : roongsirigreenprint@gmail.com
  3. หัวข้อ Subject เขียนเลขที่ใบสั่งซื้อ