รายละเอียดสินค้า

  • ขนาด A4 ขนาด 29.7 x 21 cm
  • จำนวนหน้า 80 หน้ารวมปก
  • ปก กระดาษ อาร์ตการ์ด 300 แกรม  4 สี
  • เนื้อใน กระดาษ อาร์ต 105 แกรม  1 สี ดำ
  • เคลือบ PVC ด้าน 1 ด้าน
  • เข้าเล่ม ไสสันกาว