รายละเอียดสินค้า

ที่ขั้นหนังสือ

  • ขนาด 5 x 15 cm.
  • กระดาษ อาร์ตการ์ด 300 แกรม 4 สี 2 ด้าน
  • เคลือบ UV 2 ด้าน
  • สามารถทำ One to One รายชื่อแต่ละใบ