รายละเอียดสินค้า

  • ขนาด A4 จำนวน 8 หน้ารวมปก
  • ปกกระดาษ อาร์ตมัน 160 แกรม 4 สี
  • เนื้อในกระดาษ อาร์ตมัน 160 แกรม 4 สี
  • เย็บมุงหลังคา
  • สามารถทำ One to One รายชื่อแต่ละเล่ม