รายละเอียดสินค้า

  • แฟ้มกระดาษ  ขนาด 31 x 44 cm
  • กระดาษ อาร์ตการ์ด 300 แกรม
  • เคลือบ PVC ด้าน 2 ด้าน
  • 4 สี 2 หน้า
  • ไดคัทขึ้นรูปแฟ้ม
  • สามารถทำ One to One รายชื่อแต่ละเล่ม