รายละเอียดสินค้า

  • ขนาดกางออก  A3
  • 4 สี 2 หน้า
  • กระดาษ อาร์ตการ์ด 300 แกรม
  • เคลือบ PVC เงา 2 ด้าน
  • 1 พับ 2 ตอน