รายละเอียดสินค้า

  • กล่องกระดาษใหญ่ พิมพ์ 4 สี
  • กว้าง 20 cm : ยาว 20 cm : สูง 22.5  cm
  • กระดาษ A230/CA125 CA185 ลอน B
  • ไดคัทปะกาว