รายละเอียดสินค้า

  • กล่องกระดาษมาตรฐาน 4 สี
  • กว้าง 7 cm : ยาว 12 cm : สูง 9  cm
  • กางออกกระดาษ ขนาด  39 x 20 cm
  • กระดาษ อาร์ตการ์ด 230 แกรม
  • เคลือบ PVC เงา
  • ไดคัทปะกาว