รายละเอียดสินค้า

  • ขนาด 9.9 x 21 cm.
  • กระดาษ อาร์ต 190 แกรม 4 สี ทั้งเล่ม
  • จำนวน 12 หน้ารวมปก
  • Di-cut Index 2 จุด
  • เข้าเล่มเย็บแม็ก