รายละเอียดสินค้า

  • หนังสือขนาด A4 ขนาด 29.7 x 21 cm ทั้งหมด 64 หน้ารวมปก
  • เนื้อในกระดาษ อาร์ตการ์ด 105 แกรม
  • ปกกระดาษ อาร์ตการ์ด 230 แกรม
  • เข้าเล่ม ไสสันกาว
  • พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม ปกเคลือบ PVC ด้าน