รายละเอียดสินค้า

  • ขนาด A2 (42 x 59.4 cm.) พับ Finish size 21 x 9.9 cm.
  • กระดาษ อาร์ตมัน 100 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน