รายละเอียดสินค้า

  • ขนาด A4 จำนวน 24 หน้ารวมปก
  • ปกกระดาษ อาร์ตมัน 160 แกรม 4 สี เคลือบด้าน 1 ด้าน
  • เนื้อในกระดาษ อาร์ตมัน 100 แกรม 4 สี
  • เย็บมุงหลังคา
  • Jacket Label พิมพ์ 4 สีหน้าเดียว กระดาษปอนด์ 100 แกรม
  • สามารถทำ One to One รายชื่อแต่ละเล่ม