รายละเอียดสินค้า

  • กล่องกระดาษมาตรฐาน 4 สี หน้าเดียว
  • กว้าง 8 cm : ยาว 8 cm : สูง 8  cm
  • ขนาดกางออก 33.5 x 38.42 cm
  • กระดาษ อาร์ตการ์ด 230 แกรม
  • เคลือบ PVC ด้าน