รายละเอียดสินค้า

 

  • กระดาษ Food Grade 45 GSM.
  • หมึกพิมพ์ Food Grade 1C/0C
  • พิมพ์โลโก้สินค้าลงบนกระดาษห่ออาหาร
  • ตัดปลิว