รายละเอียดสินค้า

  • พิมพ์ 4 สี หน้าเดียว
  • กว้าง  8 cm : ยาว 26.5 cm : สูง 20  cm
  • ขนาดกางออก ขนาด  71 x 30  cm
  • กระดาษ อาร์ตการ์ด 230 แกรม
  • เคลือบ PVC ด้าน 1 ด้าน
  • ร้อยเชือกทอ