รายละเอียดสินค้า

หนังสือจั่วปัง

  • ขนาด A5 จำนวน 76 หน้ารวมปก
  • ปกกระดาษ อาร์ตการ์ดมัน 230 แกรม 4 สี เคลือบด้าน 1 fhko
  • เนื้อในกระดาษ ปอนด์ 80 แกรม 4 สี
  • เข้าเล่มไสกาว
  • สามารถทำ One to One รายชื่อแต่ละเล่ม