รายละเอียดสินค้า

  • โปสเตอร์ A3 ขนาด 42 x 29 cm
  • 4 สี หน้าเดียว
  • กระดาษ อาร์ตกร์ด 210 แกรม
  • สามารถทำ One to One รายชื่อแต่ละชิ้น