รายละเอียดสินค้า

ซองอั่งเปา

  • พิมพ์ 4 สี ด้านนอก
  • ขนาดสำเร็จ  16.5 x 8.5 cm
  • ขนาดกางออก ขนาด 21.8 x 18 cm
  • กระดาษ อาร์ต 128 แกรม
  • ใส่ข้อความที่เราอยากอวยพรด้วยตัวของเราเอง