Direct Mail

240 บาท/ชุด

สั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น

รวมเป็นเงิน

฿24,000

รายละเอียดสินค้า

  • เนื้อใน A4 ขนาด 29.7 x 21 cm กระดาษ อาร์ตการ์ด 210 แกรม ใบปลิว 4 สี หน้าเดียว 1 ชุดมี 4 ใบ
  • ซองกระดาษ 4 สี หน้าเดียว กระดาษ อาร์ตการ์ด 310 แกรม
  • เคลือบ PVC ด้าน 1 ด้าน
  • ไดคัทขึ้นรูปซอง