รายละเอียดสินค้า

  • ขนาด 27 x 34 cm
  • กระดาษ ปอน 100 แกรม
  • 4 สี หน้าเดียว
  • สามารถทำ One to One รายชื่อแต่ละใบ