รายละเอียดสินค้า

  • กระดาษหัวจดหมาย 4 สี หน้าเดียว
  • ขนาด A4 ขนาด 29.7 x 21 cm
  • กระดาษ ปอนด์ 100 แกรม