Coasters Paper

30 บาท/ชิ้น

สั่งผลิตขั้นต่ำ 200 ชิ้น

รวมเป็นเงิน

฿6,000

รายละเอียดสินค้า

  • ขนาด 9 x 9 cm
  • กระดาษ อาร์ตการ์ด 300 แกรม  4 สี 1 ด้าน
  • ไดคัทตามแบบ
  • สามารถทำ One to One รายชื่อแต่ละชิ้น