รายละเอียดสินค้า

  • Photo Book ขนาด A4 ขนาด 29.7 x 21 cm ทั้งหมด 12 หน้ารวมปก
  • 4 สีทั้งเล่ม กระดาษ อาร์ตการ์ด 210 แกรม
  • เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา ปกเคลือบ UV