รายละเอียดสินค้า

  • ขนาด A4 ขนาด 29.7 x 21 cm ทั้งหมด 12 หน้ารวมปก
  • กระดาษ 1 สีดำ อาร์ตมัน 160 แกรม
  • เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา