รายละเอียดสินค้า

  • ขนาดกางออก 30 X 42 cm.
  • กระดาษ อาร์ตการ์ด 260 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
  • เคลือบ PVC ด้าน 2 ด้าน
  • ไดคัทขึ้นรูปซอง
  • สามารถทำ One to One รายชื่อแต่ละใบ