รายละเอียดสินค้า

  • ขนาด 12 x 18 cm. (ไม่เกิน A4 ขนาด 29.7 x 21 cm)
  • พิมพ์ 4 สี หน้าเดียว
  • กระดาษ อาร์ต 230 แกรม
  • ติดกาวสองหน้าปีก
  • ไม่มีไดคัท (งานไดคัทมีค่าบล็อกเพิ่ม 3000 บาท)