รายละเอียดสินค้า

  • มาตรฐานขนาด A6 ขนาด 10.5 x 14.5 cm ทั้งหมด 64 หน้า
  • เนื้อในพิมพ์สีเดียว กระดาษ ปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 1 สี(ดำ)
  • ปกกระดาษ อาร์ต 260 แกรม
  • เข้าเล่มด้าน 10.5 cm. (ทั้งกระดูกงูและสันกาว)
  • สามารถทำ One to One รายชื่อแต่ละเล่ม