รายละเอียดสินค้า

  • ขนาด A5 จำนวน 104 หน้า ไม่รวมปก
  • ปกกระดาษ อาร์ตการ์ด 260 แกรม 4 สี
  • เนื้อในกระดาษ Green Read ถนอมสายตา 75 แกรม 1 สี(ดำ)
  • Note 88 หน้า
  • To do list 16 หน้า
  • เข้าห่วงกระดูกงู
  • สามารถทำ One to One รายชื่อแต่ละเล่ม