รายละเอียดสินค้า

  • สมุดมาตรฐาน A5 ขนาด 21 x 14.5 cm
  • ทั้งหมด 108 หน้ารวมปก
  • เนื้อใน 1 สีดำ กระดาษ ปอนด์ 70 แกรม
  • ปกกระดาษ อาร์ตมัน 160 แกรม
  • หุ้มจั่วปัง No.20 + PVC ด้าน 1 ด้าน
  • เข้าเล่ม ไสสันกาว