รายละเอียดสินค้า

  • โปสเตอร์ A3 ขนาด 42 x 29.5 cm
  • 4 สี หน้าเดียว
  • กระดาษ อาร์ตการ์ด 210 แกรม